Social media: de hype ontzenuwd…

De andere mindset is onze uitdaging!

User-generated-content.
Webconferencing live streamen.
Je Klout-score checken op credibility…

We zijn er maar druk mee. De mooiste Amerikaanse termen vliegen ons om de oren. Van Dale beent de nieuwe woorden die op ons afkomen met de komst van social media niet meer bij.

Waar staan we nu eigenlijk? En wat moeten we doen als we de nieuwe media op een strategische manier willen inzetten in onze organisatie?

De tijd van ‘boodschappen vertellen aan doelgroepen’ ligt achter ons. Anno 2012 willen we interactieve beleidsvorming, crowdsourcing en cocreatie. Althans, dat vertellen we. In mooie boodschappen. Aan onze doelgroepen. Maar willen we dat ook echt? Want als onze klant gaat meebeslissen, dan betekent dat voor ons dat we de controle moeten loslaten. Dat vraagt om een andere rol: wij schrijven niet meer voor… nee, we luisteren en passen onze producten, processen en beleid aan op wat we horen. Een volslagen andere kijk op organiseren dan de meeste bestuurders anno 2012 hebben.

Andere mindset vraagt om intrinsieke wil
De focus is verschoven: van onszelf op onze context! Dat besef en die wil moet er zijn in de top van de organisatie. Zo niet… forget it; iedere vorm van crowdsourcing is dan een wassen neus. Een ware uitdaging voor Communicatie om een bijdrage te leveren aan die nieuwe mindset. Ik zeg bewust ‘bijdrage leveren’, omdat het hier gaat om een volledige paradigmaverschuiving in de sturingsmechanismen van bestuurders. Die gaat een dikke laag dieper dan gedrag. We raken hier namelijk overtuigingen en persoonlijkheid.

Hoe communicatief is je organisatie?
Voor het passend inzetten van social media is het belangrijk om de visie op Communicatie in de organisatie te kennen dan wel te ontwikkelen. In hoeverre werk je aan een communicatieve organisatie? Is Communicatie traditioneel gecentraliseerd in een stafafdeling? Of wijs je sleutelfiguren aan die de rol hebben om binnen en buiten te verbinden (directeur, projectleiders, HR, regiomanagers, etcetera)? Of is iedereen communicatief speler en is het de taak van Communicatie om hen te begeleiden?

Welke taken en verantwoordelijkheden?
Afhankelijk van de visie op Communicatie neem je de communicatiedoelen en -verantwoordelijkheden onder de loep…Jouw rol als communicatieprofessional stem je hierop af.

Voorbeeld 1
Social media inzetten voor klantcommunicatie. Als communicatieprofessional heb je een adviserende en faciliterende rol, geen uitvoerende. Je hebt een kijk op welke platforms je organisatie het beste kan gebruiken om klanten beter te bedienen ((video-)chat, Twitter, Facebook). Je adviseert, creëert draagvlak en begeleidt de medewerkers om op deze nieuwe platforms waarde voor de klant toe te voegen.

Voorbeeld 2
Je communicatiedoelstelling is om meer naamsbekendheid te creëren voor je organisatie. Typisch een doelstelling waar jij je als communicatieprofessional hard voor maakt: het valt onder jouw verantwoordelijkheden (concerncommunicatie). Je richt een blogomgeving in en laat belangrijke sleutelfiguren met regelmaat bloggen. Je helpt de blogger vervolgens bij het vinden van thema’s, het schrijven en het delen van de content via social media.

Voorbeeld 3
Een projectleider is met een stevig team bezig met het ontwikkelen van een nieuwe wijk. Daarbij wil hij zoveel mogelijk spelers actief betrekken. Facebook leent zich hier uitstekend voor. Het advies om op organisatieniveau Facebook te gebruiken voor projecten komt uit de koker van Communicatie. Vervolgens is het jouw rol en verantwoordelijkheid om deze projectleider te helpen. Om zijn communicatieve verantwoordelijkheid te nemen. En om naast offline ook online communicatiemiddelen in te zetten om zijn projectdoelstellingen te halen.

Mensen vaardig maken
Je merkt het: we schuiven op. Het strategische plaatje is helder. Het komt nu aan op het slim en effectief inzetten van de middelen: social media. Dat betekent dat je het landschap moet kennen zodat je als professional de juiste strategische afwegingen weet te maken. De juiste middelen zoekt bij de verschillende strategische communicatiedoelen. Wéét hoe je ze effectief benut. Een relevante online community bouwt en onderhoudt. Content verspreidt waar je klanten op zitten te wachten… Op zo’n manier dat de samenhang van de verschillende sociale platforms elkaar versterkt.

Maria Montessori-principe
Als je jezelf hierin professionaliseert, kun je de andere spelers in de organisatie helpen zodat zij het zelf kunnen: trainen, coachen, begeleiden, faciliteren. Maria Montessori zou trots op ons zijn.

Dé uitdaging
Social media. Enerzijds doodgewoon een nieuwe set middelen in onze middelenmix. Maar let op: die nieuwe middelen vragen een volledig andere kijk op de wereld. Het gedragen krijgen van die nieuwe kijk is misschien nog wel de grootste uitdaging.